Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Et samlet læringssted fra 0 til 13 år

Søvind Skole og børnehus ligger i et godt lille landsbymiljø i et naturskønt område nær Horsens Fjord. Søvind skole og børnehus er en samdriftsordning, der består af en børnehave med vuggestuepladser, en skole fra 0. til og med 6. klasse, samt en SFO.
Vi er ca. 40 ansatte til at varetage alle opgaverne omkring børnene i alderen ½ - 13 år med det overordnede fokus at give de bedste muligheder for trivsel og læring.
Vi arbejder tæt sammen på tværs af faggrænser for bedst muligt at give børn og forældre et ensartet, professionelt og trygt møde med stedet.
Vi vil kendes på det gode forældresamarbejde, og nyder i det daglige godt af en fantastisk forældreopbakning.
Søvind skole og børnehus er priveligeret med gode fysiske rammer, der giver plads og indbyder til leg og læring. Sammen med byen arbejder vi fortsat på at forbedre disse rammer til gavn for alle, hvilket kun kan lade sig gøre gennem det gode samarbejde, vi har med resten af byen.

 
 

SFO