Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Indskoling

Tidlig læsning

En varieret skoledag

Bevægelse i hverdagen

Udeskole

Tekst

Indskolingen på Søvind skole består af et spor, 0., 1., 2. og 3. klasse.

Vi er et indskolingsteam bestående af lærere og skolepædagoger.

Vi har råderet over klassesæt af pc'er og I-pads, og der er smart-/activeboards i alle klasser.

I indskolingen vægter vi, at udfordre eleverne på deres niveau, så alle bliver fagligt dygtigere, samt at arbejde med deres sociale dannelse, så alle trives bedst muligt.