Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Skoleindskrivning

Skolestart

I børnehaveklassen arbejder vi med at skabe et trygt og motiverende læringsmiljø, hvor alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet. Igennem legende aktiviteter, skal børnene tilegne sig sociale og faglige færdigheder, så de bliver fortrolige med skolens daglige liv.
Børnene bliver også en del af skolens fælles temauger (A-uger), udflugter og trivselsdage.

Rød tråd

 Vi ved, at en god opstart på skolelivet, giver de bedste forudsætninger for trivsel og læring. Vi tilstræber derfor at overgangen fra børnehaven til skolen, bliver så god som mulig. Allerede fra august, vil de kommende skolebørn blive udfordret med skoleforberedende aktiviteter. Ligeledes har børnehaveklasselæreren 2 ugentlige lektioner i børnehaven. Fra maj vil børnene blive meldt ind i sfo´en, hvor de gradvist bliver en større del af skolens dagligdag.