Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Sundhedsplejen

Tekst

Sundhedsplejerske Inge-Lise Neiman Sørensen er på skolen om tirsdagen.

Da der ikke er så mange klasser, er det ikke hver tirsdag, men hun kommer gerne, hvis behovet er der.

Hun træffes telefonisk på hverdage på flg.nr 21334071

Se iøvrigt link til den kommunale sundhedspleje

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst

I 0. klasse er der indskolingsundersøgelse, hvor forældrene er velkommen til at deltage. Der tales om børnenes opvækst og sundhed inden skolestart. Der laves en synsprøve, en høreprøve og børnene bliver vejet og målt. Derudover laver børnene nogle få øvelser, hvor der ses på deres motorik.
I 1. klasse laves der et forløb i klassen, hvor forskellige emner tages op. Fx. hygiejne, sund og usund kost og venskaber.
I 3. klasse har sundhedsplejersken en sundhedssamtale med børnene, og de får lavet en synstest og bliver vejet og målt.
I 5. klasse  har sundhedsplejersken en sundhedssamtale med børnene, og de får lavet en synstest og bliver vejet og målt. Der tales også med børnene om deres begyndende pubertet.

Udover dette laver sundhedsplejersken indimellem pige og drengegrupper, hvor der tales mere specifikt om pubertet.
Hun laver også behovsundersøgelser, som fx. synsprøve, høreprøve og vægtkontrol.
Samtaler og undersøgelser foregår kun med forældrenes samtykke.