Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Ressourcecentret

På skolen

Vi har en inklusionspædagog, som arbejder i alle afdelinger af samdriften. Hun arbejder med og koordinerer indsatserne i forhold til børnenes trivsel.

På skolen har vi der udover en AKT (Adfærd Kontakt Trivsel) medarbejder, som står for vores lege-, fodbold- og hjælpepatruljer.
Alle tre patruljer består af børn der hjælper børn i frikvartererne.

Vores faglige ressourcelærer, arbejder med den faglige indsats, der giver de elever der har brug for en ekstra indsats et løft.

Eksterne samarbejdspartnere

Vi har en række samarbejdspartnere fra Tværgående enhed for læring - Horsens.

Skolepsykolog Maria Krüger Michaelsen

Socialrådgiver Vicky Lund Smalbro (for tiden på barsel) vikar er Charlotte Høgel

Talepædagog Ane Kristensen Markussen

Fysioterapeut Lone Høj Langgaard