Billedet på sidehoved
  • Søvind Skole og Børnehus

Børnehaven

Motorik

Sprog

Udeliv

Musik

Tekst

Børnehuset er et trygt og godt sted at være. Her er plads til at lege. lære og eksperimentere.
Børnehuset består både af vuggestue og børnehave.

Vi har en lille vuggestuegruppe og tre små aldersintegrerede stuegrupper med 14-17 børn i hver, hvor børnene er 3-6 år. En fast primærpædagog er tilknyttet hver gruppe.
I meget tæt samarbejde med forældrene skaber vi et trygt og udviklende miljø for alle børn. Hvor vi anerkender hvert enkelt barn, som det er. Samtidig vægter vi højt, at alle trives og indgår i fællesskabet.
Vi tager afsæt i børnenes nysgerrighed, og lader dem være legende i læring. Ligesom motorik, sprog og livet ude har stort fokus.

Vores udearealter er unikke og giver mange udforldelsesmuligheder. Der er fyldt med hyggekroge, hvor fantasien kan få frit løb, eller man kan finde plads til fordybelse. Vi har store træer til at klatre i og en bålhytte. Her er plads til det hele, og vi buger det hele året rundt.

Vi understøtter børnenes udvikling, selvværd og robusthed, så de kan møde andre mennesker ligeværdigt og på den måde blive istand til at mestre deres eget liv.